You dont have javascript enabled! Please enable it! IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent

IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent February 21, 2021

Search Contents

IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent

Excuse me, sorry for distracting you. Is it not better if you install this bible study outline on your phone? Visit  Google Play Store or Click here to install “English Igbo 2021 Anglican Bible Study Outline“. See IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent for this Sunday. 

 

Click here to INSTALL

ENGLISH

STUDY 8

1st Sunday in Lent February 21, 2021
THEME: COVENANT WITH THE LIVING GOD
SUB-THEME 2: God’s covenant with Man
TOPIC: Covenant – What is it?
TEXTS: 1Sam 20:9-23

AIMS:
i. to define “Covenant” from the Biblical point of view and
ii. to explain the power of covenant and implications.
INTRODUCTION: Universally, Covenant is an agreement between two parties. It is a bond
that does not allow the parties to do things their own way other than that which the relationship
allows. In the text today, Jonathan made a covenant with David. How far do they go in fulfilling
the terms of the covenant?


STUDY GUIDE:
1. From various perspectives and cultures, what do you understand by the term, “covenant”?
Use some examples like Teachers and governments agreement; Doctors and government
agreements; Contract agreements. Read 2Sam 21:1-2
2. What do the texts today (1Sam 20:9-23) say about covenant, and what is required of its
parties? 2Sam 21:6-7.
3. Explain the power of covenant and implications to us as God’s chosen people in Christ.
Josh.23:11-16; Psa.89:34; Heb.6:13-20.
4. How do people breach the terms of covenant today in our society with reference to
question one (2Sam 21:1-2) above?

CONCLUSION: As a Covenant with God should not be broken, so also man-to-man’s covenant
in good things are not to be broken. If we must enjoy the covenant promises of God, let us learn
to be faithful in playing our part, by keeping the terms of the covenant.
FOOD FOR THOUGHT: Craftiness in covenant matters leads to anarchy!
MEMORY VERSE: Ps.89:34 – My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone
out of my lips.


 

IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent

IGBO

IHE ỌMỤMỤ 8                                                  

SỌNDE NKE MBỤ NIME OGE OBUBU ỌNỤ (LENTI).   FEB. 21, 2021

ISI OKWU NCHỊKỌTA:    Ọgbụgba Ndụ anyị na Chineke Ukwu Dị Ndụ

ISI OKWU NTA 2:            Ọgbụgba Chukwu na Madụ

ISI OKWU:                        Ọgbụgba Ndụ – Gịnị ka ọ bụ?

IHE ỌGỤGỤ AKWUKWỌ NSỌ: 1 Sam 20 : 9-23 

EBUM N’OBI ỌMỤMỤ IHE          

  • Iji kọwaa n’ilegara anya n’Akwụkwọ, ihe “Ọgbụgba Ndụ” pụtara.
  • Iji kọwapụta ike nke dị na ọgbụgba ndụ na ihe ọ na-egosipụta.

NKỌWA OKWU: Na mpaghara ụwa niile, a maara Ọgbụgba ndụ dịka nkwekọrịta nke madụ an madụ, ma ọ bụ ndị out abụa kwuuru onwe ha. Ọ bụ njikọta nke nadịghị ahapụ ndị nọ n’ime ya ka ha mere omume dịka ha siri chọọ, ma ha aghaghị ime ihe ekpekọrịtara nime ọgbụgba ndụ ahụ.

N’ebe anyị gụrụ n’Akwụkwọ Nsọ taa, Jonathan na David gbara ọgbụgba ndụ, kedu ka ha siri debe iwu nke imezu ọgbụgba ndụ a nke ha gbara?

IHE OMUME 

  1. N’itule echiche di iche iche na otu obodo di iche iche jiri e bi, kedu ihe Ị ghọtara n’ọkpurukpụ okwu a, “Ọgbụgba Ndụ”? Were ihe imatụ dịka mkwekọrita ndị kkuzi na ndi ọchịchị obodo (Gooment); nkwekọrịta nke ndị dokinta na ndi ochichi obodo: nkwekorita nke atụmatụ ọlụ na ihe omume. Gụọ 2 Sam 21: 1-2.
  2. Kedu ihe ebe anyị gụrụ n’Akwụkwọ Nsọ  (1Sam. 20: 9-23) na-ekwu gbasara ọgbụgba ndụ? Kedu ihe ndị ọbula nọ n’ọgbụgba ndụ ọ bụla kwesiri ịma na meekwa (2 Sam. 21: -7)?
  3. Kọwaa ike nke ọgbụgba ndu na ihe ọ pụtara were nye anyị dịka ndị nke Chukwu arọpụtara arọpụta n’ime Kraist. Josh 23: 11-16, Abụ Ọma 89: 34, Ndị Hibru 6: 13-20.
  4. Kedu ka ndị mmadụ si emebi nkwekọrịta dị iche iche e mere n’ime Ọgbụgba Ndụ n’ụbọchị ndị a? Were ajụjụ a tulee ajụjụ nke mbụ (Question 1) (2 Sam. 21: 1-2).

NCHỊKỌTA OKWU: Ọgbụgba ndụ mmadu na Chineke abughi ihe e ji egwu egwu. N’otu aka ahụ, ọgbụgba ndụ madụ na madụ, karịchaa ebe ihe ndị mara mma dị, abụghịkwa ihe a na-etinye n’ihe efu. Ọ buru na anyị ga-anọgidesi ike, were ọgbugba ndụ anyi na Chukwu ka ọ bara anyị  uru, anyi agahaghi ijisi ike gosi ma mụta ntụkwasi obi, ma jisi ike mezue ihe ndi anyi kwesiri ime n’ime ọgbugba ndụ a. 

OKWU IBU N’UCHE: Aghụghọ na a nọgidesighị ike n’ime Ọgbụgba Ndụ na-ebute ntisa na agaghị n’iru.

IHE ỌGỤGỤ IBU N’UCHE: Abụ Ọma 89:34. – “Mgaghị eme ka ọgbụgba ndụ M ghara ịdị nsọ. Ọzọ, Mgaghi agbanwe ihe siworo n’egbugbere ọnụ m abụa pụta.”IGBO AND ENGLISH ANGLICAN BIBLE STUDY 8 1st Sunday in Lent