You dont have javascript enabled! Please enable it! Anglican Venite Tedeum and Apostle Creed in Igbo -

Anglican VENITE, TE DEUM LAUDAMUS & Apostle Creed (IGBO)

Anglican Venite Tedeum and Apostle Creed in Igbo

Anglican Venite Tedeum and Apostle Creed in Igbo. Here are all you have been asking for – the Igbo versions of Venite, Tedeum Laudamus, and Apostle Creed. 

VENITE

VENITE. Abù Ọma 95.

Bianu, ka ayi tikue Jehóva | nkpu | ọńu: ka ayi tikusie oke nkume nke nzọpu|ta-ayi nkpu | ọńu | ike   Ka ayi were ekele bi’á | n’iru | Ya: ka ayi were abù ọma tikúsie | Ya nkpu | ọńu | ike. N’ihi na Chineke uku ká Je|hóva | bu: Ọ bu kwa Eze úku | nāchi | chi nile.
Onye ebe nile nke michasiri emi nké uwa di | n’aka|-Ya: ebe dichasi elu nké ugwu | nile | bu kwa | nke Ya.
Onye nwere oke osimiri, Yá onwe-ya | me-kwa-ra | ya: ọ bu kwa aka-Ya kpúru | ala | akọ|rọ.
Batanu, ka ayi kpọ isi ala rúru | kwa | ala: ka ayi bue ikpere n’ala n’iru Jehóva | Onye | meworo | ayi.
N’ihi na Ya onwe-ya bú Chi|neke|-avi : ayi onwe-ayi bu kwa ndi Ọ nāzu dika aturu, buru kwa igwe átu|ru nke | aka|-Ya.
Ta, ọ buru na unu ege nti olu-Ya, unu emela ká obi-unu | sie i|ke: dika na Meriba, dika n’ubọchi | Masa | n’ọza|ra,
Mbe nná-unu|-ha nwa|ram : nwaputam í|he, hu | kwa | ọlum.
Ọgu arọ abua ka M’nāsọ ọbọ ahu ó|yi, M’we | si: Ndi nke nākpafu n’obi-ha ka ha bu, ha onwe-ha amagh | kwa | uzọm | nile,
N’ihi ya ańurum iyi | n’iwem, si: Ha agagh-abá | n’izu|-ikem | ma-ọli.
Otuto diri Nná, | na Ọkpa|ra: ná | — — | Mọ — | Nsọ;
Otu ọ diri na mbu, ọ di ubu a, ọ gādigi|de o|tu a: we rue n’úwa | ebigh-e|bi, A|men.Anglican Venite Tedeum and Apostle Creed in Igbo

 

TEDEUM LAUDAMUS.

Chineke, ayí | nēto | Gi: a yi kwere na Gí | bu O|nye-nwe-jayi.
Elu-uwa dúm nā|sọpuru | Gi: Nná | nke mbe | ebigh-e|bi.
Gi ka ndi-mọ-ozi níle | nākpọ|ku: Elu-igwe na Íke | nile | di ha | nime.
Gi ka Cherubim ná | Sera|fim : na | kpọ —|ku mbe | dum.
Nsọ, | Nsọ, | Nsọ: Jehova Chineke nké usu | nile | nke ndi|-agha.
Elu-igwe na úwa | juputa|ra: n’Ébube | nke o|tuto|-Gi.
Usu Ndi-ozi-Gi nke dí | otu|to: né | — — |to — | Gi.
Nmekọ ọma ahu, bú ndi|-amuma|-Gi: né|— —|to — | Gi.
Usu ndi-agha, bu ndi-ama-I ndi yíri | uwe ọ | cha: né|— —|to — | Gi.
Nzukọ nsọ Kraist nke di n’elu | uwa | nile: kwé| — —|re— | Gi.
Chí|neke | Nna: Ó|nye di | ebu|be.
Ọkpara-Gi, Nke | múru | nani | Ya: Nke di nsọpuru | na e|zi-o|kwu.
Mọ |— Nsọ | kwa: Ọ|nye-nka|si-o|bi.
Gi bu Éze nke | otu|to : Gí | — — | — — | Kraist.
Gi bu Ọkpara | ebigh-e|bi: nké | — — | — — | Nna.
Mbe I mere Onwe-i madu ka I we zọ|puta | madu: I leligh áfọ | Nwa — | a —|bọghọ.
Mbe I merisiri ihe-ọbuba | nke ọ|nwu: I meghere Ala-eze nke Elu-igwe nyé | ndi-o|kwukwe | dum.
Gi nọduru n’aka-nrí | Chine|ke: n’ọ|tuto | nke — | Nna.
Ayi kwere ná | I gā|bia: ka I búru | Onye |-ikpe|-ayi.
Ya mere ayi nēkpere Gi, yere ndi-órù-|Gi a|ka: ndi I ji ọbara-Gi di óke | ọnu | bapu|ta,
Me ka agukọta ha ná Ndi | Nsọ nke | Gi: n’ó|tuto| ebigh-e|bi.
Onye-nwe-ayi, zọpu|ta ndi | nke I: gọzi | kwa i|he-nke|ta-I.
Búru | eze- | ha: buli kwa há | elu | ebigh-e|bi.
Kwa- | ubọch|i: ayí | nē —|buli | Gi;
Ayi nāsọpuru Ahá-Gi | mbe ni|le: wē rue | n’uwa | ebigh-e|bi,
Onye-nwe-ayi, wédata | Onwe-|Gi: ka I debe ayi ta ká ayi | ghara | ime|hie,
Onye-nwe-ayi, mére ayi | ebe|re: mé|re ayi | ebe|re.
Onye-nwe-ayi, ka ebere-Gí | dakwasi | ayi: ebe ntukwasi-ọbi|-ayi — | di na | Gi.
Onye-nwe-ayi, ọ bu Gi ka m’tukwási|ri o|bi: ekwéla | ka i|here | mem.

Anglican Venite Tedeum and Apostle Creed in IgboApostles’ Creed (Okwukwe nke Ndi Ozi)

Ekwem na Chineke, bú Nna, Nke puru ime ihe nile,  Onye kere elu-igwe na uwa
Ekwem na Jisus Kraist nání otù Okpara-Ya, bú Onye-nwe-ayi, Onye aturu ime site n’ike Mọ Nsọ; Nwa-abọghọ nāmagh nwoke, bú Meri, muru Ya, Ọ huru ahuhu n’ubọchi Pọntiọs Pailet, Akpọgidere Ya n’obe, Ọ nwua, elie Ya, Ọ ridara n’ala-mọ; N’ubọchi nke-atọ O si-kwa-ra na ndi nwuru anwu bilie ọzọ, Ọ rigoro n’elu-igwe, Ọ nānọdu n’aka-nri Chineke, bú Nna, Nke puru ime ihe nile: N’ebe ahu ka O gēsi bia ikpe ndi di ndu na ndi nwuru anwu.

Ekwem na Mọ Nsọ; Na Nzukọ Katolik nke di nsọ; Na nmekọ nke Ndi Nsọ; Na Nbaghara nmehie; Na Nbilite-n’ọnwu nke aru, Na ndu ebigh-ebi. Amen.